adultload.ws

Студентська наукова робота за 2015-2016 навчальний рік

Провідною формою, за допомогою якої у студентів поглиблюються знання, уміння та навички здійснення дослідної діяльності, є студентські наукові гуртки і проблемні групи, в процесі роботи яких вони активно залучаються до виконання кафедральної тематики шляхом реалізації конкретних науково-дослідних проектів, що опираються, у свою чергу, на багатий науковий досвід професорсько-викладацького складу.

На даний час в університеті успішно працюють 1 58 гуртків і проблемних груп. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 34, факультеті філології і журналістики – 31. До наукової діяльності в них залучено 1404 студента, що становить близько 30 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 150 провідних науково-педагогічних працівників ВНЗ. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ є наукові студентські конференції.

Таблиця. Студентські конференції, проведені в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 2015-2016 н.р.

№ п/п

Назва конференції

Термін проведення

Відповідальна кафедра

Результати конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

1

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених ”Фізика. Технології. Навчання”

25 березня 2016 р.

кафедра фізики та методики її викладання

Збірник наукових праць студентів

2

Всеукраїнська науково-практична конференція ”Актуальні проблеми валеологічної освіти, фізичної культури і реабілітації у навчальних закладах України”

заплановано

на травень

2016 р.

кафедра теорії і методики фізичного виховання

Збірник наукових праць студентів

3

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ”Вивчення та впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику початкової та вищої школи”

24–25

вересня 2015 р.

кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти

Збірник наукових праць студентів

4

Всеукраїнська науково-практична конференція ”Мистецька вартість творчості Миколи Колесси в контексті загальноєвропейської культури ХХ століття”

28-29 березня 2016 р.

мистецький факультет

Міжвузівські студентські конференції

5

Міжвузівська студентська науково-практична конференція ”Психологія особистості: традиції та сучасність»”, присвячена 120-річчю з дня народження Л.С. Виготського.

15 квітня 2016 р.

кафедра практичної психології

Збірник наукових праць студентів

Загальновузівські студентські конференції

6

Актуальні проблеми національного законодавства

10 грудня 2015 р.

кафедра правознавства

Збірник наукових праць

7

Студентська наукова конференція ”Актуальні проблеми національного законодавства”

15 грудня 2015 р.

кафедра правознавства

Збірник наукових праць студентів

8

Актуальні проблеми національного законодавства

21 квітня 2016 р.

кафедра правознавства

Збірник наукових праць

9

Звітна студентська наукова конференція КДПУ ім. Володимира Винниченка

12 травня 2016 р.

науковий відділ університету, кафедри університету

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

20-22 квітня 2016 р. у Кіровоградському державному педагогічному університеті проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Початкова освіта”, у якому взяли участь 51 студент із двадцяти шести вищих навчальних закладів України. Олімпіада проводилася на базі факультету педагогіки та психології: кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти (завідувач Ткаченко О.М.), кафедра методик дошкільної та початкової освіти (завідувач Жигора І.В.). Активну участь у роботі оргкомітету та журі приймали Рацул А.Б., Ткаченко О.М, Довга Т.Я., Жигора І.В., Куліш В.І., Андросова Н.М., Прибора Т.О. та інші викладачі і співробітники факультету та університету.

На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016 році університет делегував 30 студентів. Результати участі:

  1. Барбулат Марія Русланівна, студентка ІІ курсу факультету педагогіки і психології нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Початкова освіта” (наукові керівники: професор Ткаченко Ольга Михайлівна, доцент Жигора Ірина Валеріївна).
  2. Назаренко Єлизавета Євгенівна, студентка ІІ курсу факультету іноземних мов нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни “Українська мова” (науковий керівник − професор Ковтюх Світлана Леонідівна).
  3. Геращенко Богдан Олександрович, студент І курсу мистецького факультету нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Образотворче мистецтво (живопис)” (науковий керівник − старший викладач Гарбузенко Лариса Володимирівна).

У конкурсі стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука у 2016 році приймають участь 19 студентів університету. Переможцем конкурсу стала студентка фізико-математичного факультету Єкименкова Ольга Валентинівна (науковий керівник – доцент Трифонова Олена Михайлівна).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, було надіслано 26 робіт. На відбірковий тур пройшли 7 студентів. Результати конкурсу:

  1. Жабокрицька Дарія Олександрівна, магістрантка мистецького факультету нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі “Мистецтвознавство” (науковий керівник – доцент Кириченко Олена Іванівна);

  2. Гонжа Анна Володимирівна, студентка факультету історії та права нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі “Історичні науки” (науковий керівник – доцент Марченко Олег Миколайович);

  3. Сташенко Аліна Володимирівна, студентка факультету педагогіки і психології нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі “Початкова освіта” (науковий керівник – доцент Баранюк Ірина Григорівна).

Результати участі студентів у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль):

  1. Дудник Ганна Анатоліївна, магістрантка факультету філології та журналістики отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович);
  2. Туз Павло Сергійович, студент ІІ курсу факультету філології та журналістики отримала диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – доцент Лаврусенко Марія Іванівна).

11 квітня 2016 року відбулося підведення підсумків ІV етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Студентка ІІІ курсу факультету історії та права, Ругало Юлія Ігорівна посіла почесне друге місце (науковий керівник – Громко Тетяна Василівна).

12 квітня в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету до Міжнародного Дня авіації і космонавтики проводилася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і курсантів, в рамках якої проводилися ІТ- та Еко-фестиваль. Участь у заході взяли викладачі й студенти фізико-математичного факультету.

Студенти спеціальності «Інформатика» та викладачі з кафедри інформатики представили на ІТ-фестивалі комп’ютерну виставку від Музею історії техніки фізико-математичного факультету КДПУ ім. В.Винниченка, а також представили віртуальну версію перших обчислювальних машин та раритетних комп’ютерів фірми «Apple». За участі викладачів кафедри інформатики – доцента О.Ф. Баранюка, старшого викладача В.В. Котяка та викладача П.І. Андронатія був представлений проект розробки віртуальної частини Музею історії техніки – 3D моделі експонатів.

16 квітня 2016 року 8 команд фізико-математичного факультету взяли участь у I-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, який проходив на базі Кіровоградського національного технічного університету. Перше місце зайняла команда КДПУ у складі студентів 36 групи спеціальності Інформатика Міхава Володимира, Туртуріки Віктора та Носко Юлії . Друге місце – команда у складі Годуна Дмитра, Іванова Євгенія та Фоменко Катерини ((науковий керівник – доцент Лупан Ірина Володимирівна). У вересні 5 кращих команд області серед яких три наші KSPU_NotFound, KSPU_LSD445 та KSPU_FatalError, – змагатимуться у ІІ-му етапі з командами Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей. Змагання відбуватимуться на базі нашого університету, який визначено базовим для Центрального регіону.

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності щорічно проводить конкурс творчих студентських робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення одягу під назвою ”Палітра моди” (14 квітня 2016 р.).